Authenticiteit

“Authenticiteit: Je hoeft niets te doen om te zijn wie je bent”.

Dat klinkt gemakkelijk, en toch is het in de praktijk voor veel mensen lastig om onder alle omstandigheden zichzelf te zijn. Als je in je gedrag en handelen trouw bent aan jezelf en dus aan je eigen persoonlijkheid, noemen we dat authenticiteit. Waarom is dat eigenlijk belangrijk?

Het belangrijkste voordeel voor jezelf is dat je in een rol zit die je goed ligt, je bent immers jezelf! En hoe makkelijk is dat… En hoe fijn is dat… En wat ben je daar goed in… Het bijkomend voordeel is dat je op anderen geloofwaardig en natuurlijk overkomt.

Betekent authenticiteit dat je in een hokje geplaatst kunt worden, of dat je de speelruimte voor jezelf om verschillend gedrag te vertonen in verschillende situaties beperkt? Nee, gelukkig niet…

Stel je jouw persoonlijkheid voor als een grote ballon. Binnen die ballon zit dus jouw persoonlijkheid, en jouw persoonlijkheid bevat vele facetten. Dat betekent dat je binnen jouw persoonlijkheid op hele verschillende manieren kunt denken, handelen en gedrag kunt vertonen. Wanneer je aan het werk bent, vertoon je ander gedrag dan op het sportveld. Wanneer je met je geliefde bent, vertoon je ander gedrag dan wanneer je in een winkel bent. Tijdens een feest vertoon je ander gedrag dan tijdens een begrafenis. En dat is allemaal natuurlijk gedrag, zolang je trouw bent aan jezelf.

Wanneer je om wat voor reden dan ook ander gedrag gaat vertonen dan je eigen natuurlijke gedrag, treed je buiten je eigen persoonlijkheid en verlies je jouw authenticiteit. Je begeeft je dan figuurlijk gesproken buiten je eigen ballon. Dat voelt voor jezelf niet goed en komt op anderen niet natuurlijk en niet “echt” over. Je moet zelfs grote moeite doen om buiten jouw ballon te treden, het kost je dus energie! Omdat het niet goed voelt, levert het stress op en heb je wellicht stress coaching nodig.

Coaching met gevoel heeft ervaring met stress klachten, ook als deze te maken hebben met authenticiteit. Hoe gaat het met jouw ballon?

Vrijblijvend gesprek mogelijk op de Veluwe of net daarbuiten

Neem vooral contact met mij op…

maatwerk coaching